Visienota Federdrive 2019

Erkende rijscholen zijn een steeds belangrijker speler in het verkeersveiligheidsbeleid van vandaag. En terecht. Federdrive wil – als grootste organisatie die de erkende rijscholen vertegenwoordigt – blijvend aandacht vragen voor verkeersveiligheid en de belangrijke rol die erkende rijscholen hierin spelen.

Op een zucht van een nieuwe Vlaamse regering, wil Federdrive Vlaanderen de toekomstige coalitie blijven wijzen op het belang van een kwaliteitsvolle sector voor de rijopleiding.