Over Federdrive

Federdrive is de federatie van de Belgische erkende rijscholen voor het behalen van het rijbewijs en van de opleidingscentra in het kader van de nascholing vakbekwaamheid/code 95 voor beroepschauffeurs (vrachtwagens en bussen), alsook voor de rijvaardigheidscentra.

Missie

Federdrive verenigt de erkende kwaliteitsrijscholen en -opleidings/rijvaardigheidscentra.

Via de rijopleiding voor alle bestuurders en permanente vorming voor professionele bestuurders wil Federdrive de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Via de nascholing van professionele bestuurders wil ze minder ongevallen met vrachtwagens en bussen realiseren, en het imago van de beroepschauffeur ondersteunen.

Via de rijvaardigheidscentra, wil ze continue een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door alle bestuurders bewust te houden van hun rijvaardigheid.

Het rijbewijs behaal je tenslotte voor je leven!  Laten we het dan ook goed doen…

Visie

Federdrive vertegenwoordigt haar leden

 • bij de Federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheden om een correct kader te creëren waarin haar leden een optimale service kunnen leveren en kunnen meewerken aan verkeersveiligheid.
 • bij haar partners, examencentra, verkeersveiligheidsorganisaties, onderzoekswereld, transportorganisaties… om samen naar veiligere wegen te streven.

Federdrive zet voortdurend in op kwaliteit

 • Federdrive stimuleert haar leden tot de introductie van de laatste nieuwe lestechnieken en didactische werkvormen zoals coaching in de rijles en methodes gericht op specifieke doelgroepen.
 • Federdrive wil kwaliteitsrijscholen en -opleidingscentra promoten door het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor erkende rijscholen en opleidingscentra, en door te bemiddelen tussen klant en rijschool via een ombudsdienst.

Federdrive ondersteunt haar leden

 • met advies van juridische, fiscale, sociale en administratieve aard.

 • met opleiding voor de medewerkers erkende rijscholen en opleidingscentra, met een schat aan informatie.

Federdrive verdedigt haar leden

 • Federdrive verdedigt de erkende rijscholen in hun streven naar een kwaliteitsvolle rijopleiding in een gestructureerd kader.
 • Federdrive verdedigt bij de overheden, de partners en het publiek de meerwaarde van de gestructureerde rijopleiding door de professionele erkende rijschool.
 • Federdrive verdedigt de opleidingscentra in hun streven naar een beter imago voor de beroepschauffeur door een kwaliteitsvolle permanente vorming.
 • Federdrive verdedigt bij de overheden, partners en het publiek de toegevoegde waarde van erkende en kwaliteitsvolle opleidingscentra.
 • Federdrive verdedigt de rijopleiding als hoeksteen voor veiliger verkeer. Verkeersveiligheid is volgens Federdrive een positief begrip, waarbij het aanleren van een positieve houding in het verkeer moet primeren op handhaving door boetes en controles. Via de nascholing en de rijvaardigheidstrainingen verdedigt Federdrive het belang van permanente vorming waarbij opleiding centraal staat ter bevordering van verkeersveiligheid.

De missie en visie van Federdrive wordt verder uitgewerkt in haar beleidsplan en jaarlijkse doelstellingen.

Deze plannen worden uitgevoerd door de medewerkers van Federdrive, de Raad van Bestuur en uiteraard ook al de erkende rijscholen en opleidingscentra die lid zijn van de federatie.