Vlaamse Visienota 2015

In het kader van de regionalisering van de rijscholen en rijopleiding, stelt Federdrive haar Vlaamse visienota voor met als doelstelling om via de rijopleiding een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

Federdrive benadrukt dat een gefaseerde opleiding een minimale voorwaarde is voor een effectieve rijopleiding.
In deze gefaseerde opleiding wordt aandacht besteed aan:

  1. een verhoging van het competentieniveau in het onderdeel theorie
  2. een beter gestructureerde basisopleiding voor iedereen (via een omkaderde vrije begeleiding)
  3. de mogelijkheid voor de kandidaten om een rijbewijs te behalen zonder bijstand van een begeleider.

Verder staat Federdrive in haar Vlaamse visienota ook stil bij de tweede fase, na het behalen van het rijbewijs, die een sluitstuk moet vormen van de formele rijopleiding.

De visienota werd ontwikkeld aan de hand van vele decennia ervaring en expertise, in overeenstemming met tal van ‘best practices’ uit het buitenland.

U kan de nota hier raadplegen.