Code 095: Het is 5 voor 12

Welk percentage vrachtwagenchauffeurs heeft er zijn verplichte 35 uur nascholing al opzitten? Officiële cijfers zijn er niet. De schatting bedraagt 65% voor de transportsector voor rekening van derden, maar duikt naar zo’n 26% als je naar alle houders van een rijbewijs C-CE kijkt.

Vrachtwagenchauffeurs die vóór 9 september 2009 hun rijbewijs behaalden, hebben nog tot 30 september 2016 om bij een erkend opleidingscentrum de verplichte 35 uur nascholing te gaan volgen. Waar staan ze nu, 2 jaar van die einddatum? “Volgens de laatste schattingen van Martine Indot (Directie Certificatie en Inspectie van de FOD Mobiliteit en Vervoer) betreffende de transportsector voor rekening van derden werd 65% van de opgelegde opleidingen gevolgd.”, verklaart Philippe Degraef (Febetra).

Maar kijken we naar alle houders van een vrachtwagenrijbewijs C–CE, dan blijft er maar de helft van over. “We hebben geen precieze gegevens van de FOD Mobiliteit en Vervoer, maar we kunnen wel schatten dat van de 750.000 verplichte opleidingsdagen er slechts 200.000 werden ingevuld.”, vertelt Jeroen Smeesters, woordvoerder van Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en opleidingscentra voor nascholing (OCF). “Dat is iets meer dan 26%. De situatie is ernstig. Als chauffeurs op de einddatum hun 35 uur opleiding niet hebben gekregen, zal hun rijbewijs gewoon niet meer geldig zijn. Dit zal alle sectoren van de Belgische economie treffen. Bij ongevallen zal de verzekering ook niet meer tussenkomen…”

Er zijn ook houders van een rijbewijs C, die hun rijbewijs tijdens de legerdienst behaalden, die de nascholing niet zullen volgen omdat dit voor hun beroep niet (meer) nodig is. “Maar toch blijft het percentage chauffeurs die hun opleiding nog niet hebben gevolgd heel groot.”, beklemtonen de transportfederaties. “Voor de chauffeurs die nog geen opleidingsmodule volgden, is het hoog tijd om in gang te schieten. Op uitstel moeten ze niet rekenen.”

Volgens Federdrive verandert de regionalisatie van de bevoegdheden daar niets aan. “De toekenning van de bevoegdheid ‘nascholing’ lijkt niet goed gedefinieerd. Het Vlaams gewest en de FOD Mobiliteit en Vervoer houden beide vol dat ze bevoegd zijn in dit domein. Resultaat: er wordt niet echt moeite gedaan om de chauffeurs tot spoed aan te zetten.”